Informácie o dodaní

 DORUČOVANIE TOVARU

           5.1    Spôsob doručenia. Spôsob doručenia predávajúci zvolí pri zadávaní objednávky podľa aktuálne dostupných možností. Možné spôsoby doručenia sú najmä:
(ii)    doručenie kuriérom;
Lehota na dodanie tovaru závisí od zvoleného spôsobu doručenia a postupu dopravcu.
           5.2    Prevzatie tovaru spotrebiteľom. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa
(i)    tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
(ii)    dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
(iii)    tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
           5.3    Dodatočné náklady. Ak je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho a zároveň je spôsob dopravy odlišný od spôsobov dopravy uvedených v týchto obchodných podmienkach, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný doručiť tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri doručení. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručením tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade očividného porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky musí toto kupujúci u prepravcu namietať.
           5.4    Poškodenie tovaru dopravcom. Reklamáciu za prípadné nedoručenie tovaru vinou dopravcu, alebo poškodenie tovaru zavinené dopravcom je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka dopravcu.